Jak właściwie przechowywać stare zdjęcia?

Stare fotografie to nie tylko przyjemna pamiątka, ale także niejednokrotnie historia kilku pokoleń. Jednak papier fotograficzny i wydrukowane na nim obrazy są bardzo wymagające pod względem warunków przechowywania. W przypadku nieodpowiedniego ich traktowania, po prostu mogą ulec zniszczeniu. 

W jakich warunkach należy przechowywać stare zdjęcia?

W przypadku starych fotografii ogromne znaczenie ma miejsce, w którym są one przechowywane. Nie powinno być zbyt wilgotne, tylko przewiewne i odpowiednio wentylowane. Jeśli o to nie zadbamy, to na naszych zdjęciach mogą uwidocznić się przebarwienia, a jeśli nie będą one właściwie spakowane, to jest możliwe, że powstaną na nich zarysowania i pęknięcia. Dlatego też, aby uniknąć zniszczenia swojej kolekcji, należy ściśle przestrzegać warunków jej przechowywania.

Jakie czynniki wpływają na trwałość naszych zdjęć?

Oczywiście to, jak długo nasze papierowe zdjęcia pozostaną nienaruszone i zachowają swoją dobrą jakość, zależy od następujących czynników:

 • Wilgotność pomieszczenia.
  Im większa wilgotność w miejscu przechowywania zdjęć, tym szybciej ich stan się pogarsza. Po prostu pomieszczenie musi być suche, a optymalna wilgotność to 30-40%.
  Jeśli chodzi o temperaturę, to najkorzystniejsza jest jej wartość w zakresie od +10°C do +23°C, gdyż w podwyższonych temperaturach obraz zanika.
 • Stabilność środowiska.
  Do właściwego przechowywania zdjęć konieczne jest nie tylko zapewnienie optymalnej temperatury i wilgotności, ale także zapobieganie nagłym zmianom tych parametrów.
 • Sposób przechowywania.
  Do tego celu najlepiej używać specjalnych produktów, przeznaczonych do przechowywania zdjęć. Oczywiście zaliczają się do nich albumy na zdjęcia. Fotografie nigdy nie powinny być zawijane w gazetę, ponieważ atrament na papierze gazetowym może spowodować korozję obrazu.
 • Ostrożne użytkowanie.
  Fotografie powinny być przechowywane w ten sposób, aby brud i kurz nie miał do nich dostępu. Niedopuszczalne są również silne wpływy mechaniczne, w tym mocowanie za pomocą gumek lub spinaczy do papieru.
 • Oświetlenie.
  Pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego obrazy ulegają zniszczeniu, zwłaszcza jeśli znajdują się w przeszklonych ramach. Pożądane więc jest, aby zdjęcia znajdowały się raczej w zacienionym miejscu.

Jakie są podstawowe zasady przechowywania starych zdjęć?

Dokumenty fotograficzne to produkty o niejednorodnej strukturze. Składają się one z różnych składników, które wpływają na czas i warunki ich przechowywania. Podczas interakcji z otoczeniem właściwości chemiczne i fizyczne tych składników mogą się zmieniać, co bezpośrednio wpływa na jakość obrazów.

Zdjęcia najlepiej umieścić w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności, proces niszczenia warstw dokumentu fotograficznego ulega znacznemu przyspieszeniu. Dlatego nie można korzystać z takich miejsc jak strych, piwnica, czy też garaż. Niepożądane jest również składanie zdjęć w pobliżu zewnętrznych ścian budynku, ponieważ może wystąpić nadmiar wilgoci z powodu kondensacji. Dlatego w zimnych porach roku może być wymagane dodatkowe suszenie i wentylacja.

Do przechowywania swoich starych zdjęć możemy użyć także kopert. Powinny one być nieprzezroczyste i szczelnie zamknięte, aby skutecznie chronić przed światłem i kurzem. Dodatkowo koperta zabezpiecza zdjęcia przed uszkodzeniami mechanicznymi., ale niestety nie każda będzie odpowiednia. Musi być wykonana ze specjalnego papieru lub tworzywa sztucznego, które nie zawiera substancji agresywnych takich jak nadtlenki, kwasy czy siarka.

Do tego celu możemy także użyć plastikowych teczek poliestrowych, polipropylenowych lub polietylenowych. Oprócz tego możemy zaopatrzyć się w specjalne, papierowe koperty, przeznaczone właśnie do przechowywania zdjęć. Można je kupić w dużych studiach fotograficznych lub u profesjonalnych fotografów. Takie produkty wykonane są ze specjalnego papieru, który nie wchodzi w reakcje ze składnikami obrazu. Jeśli takiej koperty nie udało się nam znaleźć, to możemy skorzystać z produktu wykonanego z całkowicie naturalnego papieru, bez dodatkowej obróbki.

Jednak najbardziej klasycznym i tym samym najczęściej wybieranym sposobem przechowywania fotografii są specjalne albumy na zdjęcia.

Polecamy!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]